دوشنبه,5,مهر,1400

توجه

Icon
Error

ناوبري
شاخص
استفاده عمومی فروم
تنظیمانت و امکانات پروفایل
خواندن و ارسال پیغامها
راهنماي نرم افزار
مدیران اصلی و مدیران انجمن

مدیران انجمن می توانند بر انجمنهای خاصی کنترل داشته باشند . آنها می تواند پستهای ارسالی را حذف یا ویرایش نمایند . مدیریان انجمن براساس اینکه تا چه اندازه در عنوان مورد نظر تخصص دارند به عنوان مدیر آن انجمن انتخاب میشوند.

مدیران اصلی کنترل کلی بر آنچه که در انجمنها ،بین اعضا و پستها و... دارند.و همچنین مدیران انجمنها را مدیران اصلی انتخاب می نمایند .اين صفحه در مدت زمان 0.012 ثانيه ايجاد شد.