دوشنبه,5,مهر,1400

توجه

Icon
Error

ناوبري
شاخص
استفاده عمومی فروم
تنظیمانت و امکانات پروفایل
خواندن و ارسال پیغامها
راهنماي نرم افزار
تنظیمات اطلاع رسانی ایمیل

در قسمت اطلاعا رسانی ایمیل در صفحه کنترل پنل کاربری شما می توانید تنظیم نمایید که چه نوع ایمیلهای اطلاع رسانی می خواهید دریافت نمایید .

غیرفعال کردن ایمیلهای اطلاع رسانی - این گزینه دریافت ایمیلهای اطلاع رسانی را غیرفعال می کند.

ایمیلها برای عناوینی که شما برای ان پستی ارسال کرده اید ،یا به عنوان مورد علاقه علامت زده اید . - شما ایمیلی دریافت خواهید کرد که در آن نمایش میدهد که چه کسی پست جدید ارسال کرده ،یا شما چه عنوانی را به عنوان مورد علاقه علامت زده اید ،و یا چه عنوانی را مشاهده کرده اید .

اطلاع رسانیها برای عناوین یا فرومهایی که شما مشاهده کرده اید. - به محض اینکه کاربری پستی یا پیغامی به فروم یا عنوان ارسال کرده باشد شما یک ایمیل اطلاع رسانی دریافت خواهید کرد.

آیا مایل به دریافت خلاصه فعالیتهای انجام شده در یک عنوان در قالب یک ایمیل بصورت روزانه هستید؟ - با فعال کردن این گزینه شما تمامی فعالیتهای انجام شده در یک عنوان را در قالب یک ایمیل بصورت روزانه دریافت خواهید کرد.

آیا مایل به دریافت ایمیل اطلاع رسانی به هنگام دریافت پیغام خصوصی هستید؟ -شما می توانید این گزینه را برای دریافت یا عدم دریافت ایمیل اطلاع رسانی فعال یا غیرفعال نمایید .اين صفحه در مدت زمان 0.012 ثانيه ايجاد شد.